Aandacht voor kwaliteit en klantbeleving

Om tot een aankoopbesluit op een digitale marktplaats te komen, is het van belang dat de koper krijgt geleverd wat hij heeft gekocht. Om dit te kunnen garanderen worden betrouwbare productfoto’s en -informatie nóg belangrijker. Er gaat al veel goed, maar er blijft ruimte voor verbetering. Daar werken we aan. Samen met kopers én met aanvoerders.

Wat gaan we doen?

In aanloop naar een landelijke, digitale veiling - waar fysieke producten niet altijd meer op een van onze locaties aanwezig zijn – worden betrouwbare productfoto’s en -informatie nóg belangrijker. Daarom werken we de komende periode samen met kwekers en kopers verder aan het verbeteren van productinformatie, productfoto’s, de Quality Index en het reclamatieproces.  

Wij gaan kwekers waar nodig helpen om de door hen opgegeven productinformatie te verbeteren. Zo worden kwekers die daar moeite mee hebben, ondersteund om zelf goede productinformatie (inclusief de juiste productfoto’s) aan te leveren. Ook verbeteren we de huidige Quality Index. Dat is de graadmeter die op het klokfront wordt getoonden het  betrouwbaarheidsniveau van een kweker weergeeft. Daarin gaan ook de data van de correcties op aanvoerinformatie meegenomen worden.

Ondanks dat er nog een mogelijkheid is tot schouwen en de aangeleverde productinformatie klopt, kunnen er toch zaken misgaan. Om uw klachten snel en efficiënt af te handelen, trekken we het reclamatieproces over de 3 exportlocaties gelijk en richten we deze laagdrempeliger in.

Met kwekers en kopers werken we samen aan de verbetering van de inkoopbeleving. Zo kunnen kopers steeds meer vertrouwen op de productinformatie van een kweker. En krijgen kwekers een steeds betere en betrouwbare marktplaats, waar zij zich kunnen onderscheiden op kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Waar werken we nu aan?

De nieuwe foto-app maakt het makkelijk
Betrouwbare, levensechte productfoto's zijn cruciaal. Kopers moeten kunnen vertrouwen dat zij geleverd krijgen, wat ze op de foto gezien hebben. De huidige methode waarbij we foto's tonen voor en tijdens het veilen, moet beter. En daarom ontwikkelen we sámen met kwekers en kopers een foto-app. Kwekers kunnen eenvoudig meerdere productfoto's (ook detail- en sfeerfoto's) maken en toekennen. En kopers kunnen te zijner tijd tijdens het veilen op een tweede scherm, bijvoorbeeld van de telefoon, de foto van het huidige of opeenvolgende te veilen product in hoge resolutie bekijken. In de toekomst komen deze foto's ook beschikbaar voor de veilvoorbereiding.

We starten met de app in een ‘basisversie'. Die bouwen we steeds verder uit op basis van feedback en wensen van kwekers en kopers. Omstreeks mei 2021 komt de foto-app voor kwekers bij een aantal productgroepen bij planten beschikbaar. De foto-app voor kopers testen we bij een groep eerste gebruikers. Daarna wordt ook deze breder beschikbaar.


Controle en verbetering
Verreweg de meeste aangeleverde aanvoerinformatie is juist en betrouwbaar. Er gaat dus eigenlijk al heel veel goed. Maar nog steeds zijn de aanvoerinformatie en de foto’s regelmatig onjuist of niet representatief. En daarbij gaat het, in absolute aantallen, nog om veel partijen. Kopers hebben daar veel last van.

Dagelijks, vóór aanvang veilen, controleren onze keurmeesters gericht op mogelijk afwijkende elementen zoals kwaliteits- en sorteerkernmerken en productfoto. Als bij controle een afwijking wordt geconstateerd, passen de keurmeesters deze aan zodat we de juiste informatie op het klokfront tonen. Na afloop van het veilen nemen we contact op met de aanvoerder. Zo werken we samen aan een reductie van onjuiste en afwijkende aanvoerinformatie.


We blijven schouwen voorlopig ondersteunen
Schouwen blijft voorlopig mogelijk, maar er veranderen wel een aantal praktische zaken. Doordat we de logistiek efficiënter inrichten, staan de producten straks niet meer in de veilvolgorde. Om kopers te helpen om hun te schouwen artikelen makkelijk te vinden, maken we de positie van de producten bekend. Schouwen kan voorlopig tot 30 minuten voor aanvang veilen. We werken aan een oplossing voor de toekomst.


Werkplek voor inkopers
We vinden het belangrijk dat kopers, die naar onze locaties toekomen om in te kopen, een goede werkplek hebben. Samen met kopers onderzoeken we waar een ‘inkoperwerkplek’ aan moet voldoen. Uit een enquête onder kopers blijkt dat overzicht van klokken op de tribune, het gevoel krijgen bij de markt en het schouwen van de producten belangrijk voor hen is. Ook het zien van fysieke producten voor de klok, speelt een belangrijke rol. Met de verdere digitalisering van de veiling worden productfoto's en juiste productinformatie bij het maken van een aankoopbeslissing daarom nóg belangrijker.

We bekijken nu hoe we inkopers ook in de toekomst kunnen blijven ondersteunen bij het drijven van handel op onze locaties. Al met al geven de uitkomsten van de enquête daar voldoende aanknopingspunten.

Statistieken van de maand

Met onderstaand dashboard geven we u maandelijks een inkijkje in de statistieken over de betrouwbaarheid van productfoto’s, van productinformatie en het aantal reclamaties.

Royal floraholland landelijk veilen kwaliteit klantbeleving dashboard april 2021

Ga naar